Zmiany w języku hiszpańskim

Posted on

Pod koniec 2010 roku Real Academia Espa?ola (odpowiednik polskiej Rady Języka Polskiego odpowiedzialna za regulacje językowe) podczas posiedzenia w Meksyku wprowadziła oficjalnie zmiany w języku hiszpańskim.Jak to zazwyczaj bywa podczas takich językowych uaktualnień zmiany są raczej kosmetyczne i nie znacząco nie wpłyną na uczących się hiszpańskiego.

Pierwszą zmianą jest usunięcie z alfabetu liter ?ll? i ?ch?.
Jednak w dalszym ciągu w wyrazach występują te znaki. Wyrazy z tymi literami czyta się tak samo jak wcześniej różnica pojawia się dopiero podczas literowania wyrazów. Literując wyraz z ?ll? powinniśmy przeczytać dwa razy literę ?l?. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku ?ch?, podczas literowania obecnie są to dwie osobne litery ?c? i ?h?.

Drugą zmianą dotycząca alfabetu jest nazewnictwo litery ?y? stara nazwa [i griega] została zastąpiona nową [ye]Tak więc obecnie obowiązujący alfabet hiszpański składa się z 27 liter i wygląda następująco:

a [a]
b [be]
c [ce]
d [de]
e [e]
f [efe]
g [ge]
h [hache]
i [i]
j [jota]
k [ka]
l [ele]
m [eme]
n [ene]
? [e?e]
o [o]
p [pe]
q [cu]
r [erre]
s [ese]
t [te]
u [u]
v [uve]
w [uve doble]
x [equis]
y [ye]
z [zeta]Zmiany spotkały również literę ?Q?. Obecnie dźwięk ?k? zapisujemy jako ?Q? tylko gdy występuje w zlepku ?qu? np. ?querer? (chcieć, lubić). Pisownia pozostałych wyrazów została zmieniona np.:
Iraq po hiszpańsku piszę się teraz Irak
Qatar obecnie to Catar

Poprawki nie ominęły również akcentów.

Akcent nad ?o? został usunięty w wyrazie sólo (tylko) i obecnie poprawna pisownia to solo.
Akcentu nie stosuję się już w ogóle nad ?o? (lub). Wcześniej stosowało się go w przypadku gdy ?o? rozdzielało dwie liczby np. 3 ó 1 aby nie mylić go z zerem.

Członkowie Real Academia Espa?ola uznali również, że należy usunąć akcenty z wyrazów jednosylabowych takich jak np. guión.

Zmiany dotyczą również przedrostków ex, anti oraz pro.

Przedrostki te były do tej pory pisane oddzielnie (ex marido) bądź z myślnikiem (ex-marido). Obecnie poprawnym jest pisanie ich łącznie (exmarido)

Tags: ,