Lección 2 ? Vocabulario

Posted on

Serdecznie witam na drugiej lekcji języka hiszpańskiego.

W dniu dzisiejszym poznasz kilka podstawowych czasowników, które przydadzą się w kolejnych lekcjach między innymi do nauki czasów i budowania pierwszych zdań.

Niezbędnymi do poznania są następujące czasowniki:

  • ser – być
  • tener -mieć
  • vivir – żyć,mieszkać
  • estudiar – uczyć się
  • trabajar – pracować
  • comer – jeść

Równie ważne są następujące wyrazy:

  • hablar – mówić
  • llamarse – nazywać się
  • ver – oglądać
  • ir – iść

Zapamiętaj te czasowniki, będziesz ich używał przez resztę swojej nauki języka hiszpańskiego.

Ciekawostka

Czasowniki w języku hiszpańskim dzielimy na trzy grupy: czasowniki kończące się na –ar, -er oraz -ir.

*llamarse jest czasownikiem zwrotnym (nazywać się) należącym do grupy czasowników kończących się na -ar


Tags: , , ,